1.

تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 108-81
میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده

2.

مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 33-50
احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب