1.

بررسی نقش و جایگاه ایل لشنی در تحوّلات ایالت فارس از اواخر صفویه تا پایان قاجاریه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 191-206
مجتبی جوکار؛ رضا معینی رودبالی

2.

جایگاه و کارکرد بازرگانان بوشهر در جنبش جنوب ایران

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 129-154
حسین هژبریان؛ سید صاحب برزین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب