1.

بررسی کارکردهای وقف شوشتر در دورة پهلوی (1304-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 45-58
پروین بیگ‌محمدی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورایی

2.

شبکه معنایی ریشه "سجد" در کاربردهای قرآن کریم

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 147-161
حبیب رضا ارزانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب