1.

از طبرستان تا مازندران؛ تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 97-110
نبی اله باقری زاد گنجی؛ سید ابوالفضل رضوی

2.

بازتاب درون مایه دعا ونفرین در دوبیتی های عامیانه مازندران

دوره 7، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 58-77
ویدا ساروی

3.

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های اشرشیاکلی جداسازی شده از کشت ادرار بیماران در ناحیه غرب استان مازندران طی دوره یک سال از آبان 1389 تا آبان 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1392
علی محمد اصغریان

4.

تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 79-92
زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر

5.

تحلیل فضایی تاب‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان مازندران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29)، اسفند 1401، صفحه 17-34
زینت رنجبر؛ پری شکری فیروزجاه؛ غلامرضا جانبازقبادی

6.

تملک‌خواهی رضاشاه در مازندران؛ انگیزه‌ها و روش‌ها

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 105-122
مرتضی میردار؛ جواد عربانی؛ مجتبی سلطانی احمدی

7.

تنوع گونه‌ای سوسک‌های شکارگر خانواده Carabidae در باغ‌های میوه و مزارع برنج استان مازندران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 97-106
حسن قهاری

8.

خالصه‌سازی در مازندران دورة قاجار

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 177-194
شهرام یوسفی فر؛ معصومه یدالله پور عربی

9.

سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 26-37
محمدجواد عرفانی بیضائی

10.

شبیه سازی تحولات کاربری اراضی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از مدل SLEUTH

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23)، شهریور 1400، صفحه 36-50
هاشم داداش پور؛ فردیس سالاریان

11.

ظهور و سقوط خاندان محلی آل روزافزون در مازندران

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 135-152
قربانعلی کنارودی

12.

عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 113-126
سیدحسن حسینی؛ جواد عباسی

13.

فرمانروایی کارکیا میرزا علی در گیلان و دگرگونی سیاست خارجی او در قبال آق‌قویونلوها

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 53-72
اسماعیل حسن‌زاده

14.

محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 115-128
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی

15.

مشارکت محلی و توسعه بوم‌گردی (مطالعه‌ موردی روستای جنت رودبار)

دوره 6، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 121-136
صادق صالحی؛ لیلا ابراهیمی؛ ناصر فتاحی

16.

مطالعۀ اجتماعی امکان‌های گذار از سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیر در بین روستاییان مازندران ( مطالعه موردی: انرژی خورشیدی)

دوره 11، شماره 1، آبان 1401، صفحه 91-111
سارا کریم زاده؛ صادق صالحی

17.

نقد و بررسی تاریخ سیزده ساله مازندران (750-762ق) در گزارش‌های منابع تاریخی سده هشتم هجری

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 79-94
احد مهربان نژاد کلاگری؛ علیرضا کریمی؛ ولی دین پرست؛ حسین میرجعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب