1.

بررسی علل کوچ طایفه رشوند به قزوین و پیامدهای آن در عصر صفویه

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 153-176
مریم بخشی؛ باقرعلی عادل فر؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ حسین آبادیان

2.

دراسة تحلیلیة حول الاستعارات المفاهیمیة عن الحیاة بعد الموت فی نهج البلاغة

دوره 4، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 110-95
مریم توکل نیا؛ یحیی میرحسینی؛ ولی الله حسومی

3.

صورة الموت فی نهج البلاغة

دوره 2، شماره 2، بهمن 2019، صفحه 91-102
محمود کریمی؛ روح اله کریمی

4.

همزیستی و همگونی امامان اسماعیلی در کرمان پس از سقوط الموت و بررسی دلایل آن

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، خرداد 1403، صفحه 59-70
مریم خسروآبادی؛ میلاد عجمی

5.

واکاوی اسنادی دورة سوم حکمرانی عبدالصمد میرزا در قزوین با محوریت الموت

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 155-176
ذکرالله محمدی؛ داود الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب