1.

جایگاه موقوفات بر شکوفایی سنت تعزیه در شیراز عصر قاجار (1220 – 1344 ق)

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 131-144
کمال ظریفیان منش؛ فاطمه بینشی فر

2.

چگونگی وقف و موقوفات گناباد در سال‌های 1285-1435ق

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 29-44
تکتم یارمحمدی؛ جمشید نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب