1.

بررسی نقش نظریه روانشناسی اجتماعی مبادله اجتماعی در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 9-20
رامین ایرجی نقندر؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی

2.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم‌گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

دوره 10، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 27-36
حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

3.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 67-79
حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب