1.

بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 34-41
حمیدرضا میرصفیان

2.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 11-21
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی

3.

تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 111-127
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی؛ علی کریمی؛ صیدمهدی ویسه

4.

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 49-61
حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

5.

رابطه ی بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 66-76
فاطمه عبدوی؛ مریم فریدفتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب