1.

بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 113-128
غریبه اسماعیلی کیا؛ یونس اسمعیلی؛ محمد اوشنی

2.

طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنج‌گانة سازمان در دانشگاه‌های‌ دولتی منتخب شهر تهران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، فروردین 1399، صفحه 97-112
سمیه حسنی؛ سید علی اکبر احمدی؛ بهرام سرمست؛ حسن الوداری

3.

مدل رهبری آموزشی مبتنی بر زیبایی‌شناختی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران)

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 123-142
سمیه زارعی؛ ناهید نادری بنی؛ حسن زارعی متین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب