1.

ارائه الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط‌مشی‌های توسعه مناطق روستایی ایران

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 153-168
سپیده قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ جبار باباشاهی؛ رضا طهماسبی

2.

ارزیابی اثربخشی اجرای طرح هادی روستایی در آفرینش سکونتگاه های روستایی سرزنده (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 50-59
مهدی چراغی؛ زهرا ملک جعفریان؛ جواد عباسی؛ سیدعلی بدری

3.

ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه محور ارتباطی سنندج- دیواندره)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 49-62
محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سید هادی کریمی

4.

بررسی نقش آموزش‌های انبوهی در توسعه روستایی و فعالیت‌های کشاورزان استان مرکزی

دوره 4، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 68-79
طیبه بساکی؛ جعفر مقدسی؛ محمدعلی نجات؛ مهدی برغانی فراهانی؛ مجتبی نجمی

5.

تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-98
بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی؛ لیلا اسلامی

6.

تحلیل اثرات اکوتوریسم در توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

دوره 11، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 87-106
جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی؛ امیر افضلی گروه؛ امیر علم بیگی

7.

تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی شهرستان بینالود

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 11-30
حمدالله سجاسی قیداری؛ ایدا صدرالسادات

8.

تحلیل اثربخشی تشکل‌های محلی بر توسعه کالبدی – فضایی نواحی روستایی کوهستانی – جنگلی شهرستان بابل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 57-74
حمید جلالیان؛ فرامرز بریمانی؛ وحید ریاحی؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی

9.

تحلیل‌ فضایی عملکرد مدیریت دهیاری‌ها در فرآیند توسعه روستایی (مورد: دهستان‌های شهرستان عنبرآباد در استان کرمان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-34
محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ مهشاد اقتداری

10.

تحلیل نقش کنشگران توسعه روستایی در ساماندهی مسکن روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان زنجان با به‌کارگیری مدل چندموضوع- چندبازیگر)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-62
شادعلی توحیدلو

11.

شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود)

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 35-59
طاهره صادقلو؛ زهرا بهروز؛ حمدالله سجاسی قیداری

12.

شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان نیر)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 93-106
کیومرث خداپناه

13.

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نمونه موردی روستای عشایری قره بلاغ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 52-60
گیتی صلاحی اصفهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب