1.

ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 103-114
علی ناصریان؛ حسین کردلو؛ حسین اکبری یزدی

2.

استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 57-71
احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری

3.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان مراجعه‌کننده به اماکن ورزشی

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 67-76
مهرداد محرم زاده؛ سجاد پاشایی؛ میر داود حسینی

4.

تعیین روابط علی انگیزه‌های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-22
مرجان صفاری؛ عرفان مرادی

5.

شناخت میزان رضایت‌مندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیوشل، شهرستان لنگرود)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 41-56
مجید یاسوری؛ معصومه نوروزی نژاد؛ سیده فاطمه امامی

6.

طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-86
سعید پورروستایی اردکانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

7.

میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 19-25
سارا کشکر؛ سید کمال توکلی؛ رضا صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب