1.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 45-33
کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی

2.

The effect of multi-media conversational style education on increasing communication skills of female students.

دوره 3، شماره 2، شهریور 2021، صفحه 102-110
Mahdi Mahmodi؛ Nazila Khatib Zanjani؛ Marjan Masoumi Fard

3.

ارائه مدل اثر سبک‌ رهبری تحول آفرین بر انطباق‌پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 89-99
محمود جمالی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

4.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

5.

ارائه مدل ارتباطی حمایت اجتماعی درک شده و مهارتهای ارتباطی با نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 21-30
منوچهر ططری؛ مژگان غلامیان

6.

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

7.

ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‎های غرب کشور با رضایتمندی دبیران

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 11-19
منوچهر ططری

8.

بررسی اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی؛ مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه

دوره 8، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 73-82
ملیحه محسنی؛ شهاب بهرامی؛ علی محمد صفانیا

9.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395
کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی

10.

بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی با مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های پژوهشگری دانش‌آموزان دوره ی متوسطه‌ی دوم (مطالعه موردی شهر فیروزآباد)

دوره 2، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-7
آمنه فاضلی فیروزآبادی؛ سعید احمدی

11.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

12.

بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 57-67
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

13.

بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 21-32
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

14.

بررسی نقش استرس و راهبردهای مقابله ای در بازیکنان ورزش های الکترونیکی بر سرسختی ذهنی با نقش میانجی مهارت های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402
ماندانا استاد؛ طیبه سادات زرگر

15.

تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 41-48
رسول نظری؛ ارغوان نوربخشیان

16.

رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 51-58
رسول نظری؛ مجید طحانی

17.

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

18.

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته علوم ورزشی

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402
رضا صابونچی؛ نصرت اله عابدینی؛ حمید قاسمی

19.

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-24
نصرت عابدینی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

20.

طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور

دوره 8، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 61-72
علی خاصه؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی؛ حسن قره خانی؛ مونا رضایی

21.

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 43-52
حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

22.

نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین واحد تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‏مندی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 59-70
فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی

23.

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 9-13
رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار

24.

نگاهی بر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردبیل و راهکارهایی برای بهبود

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 11-22
ندا سلیمی؛ پریسا سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب