1.

اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 77-96
سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی

2.

اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

دوره 4، شماره 15، شهریور 1393، صفحه 76-61
محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم

3.

ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی

دوره 10، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 44-31
حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور

4.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره‌وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 32-13
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان

5.

بررسی اثرات توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 78-90
رضا یوسفی حاجی آباد

6.

بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD وUMI

دوره 3، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 40-29
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری

7.

بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 88-67
سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد

8.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

دوره 10، شماره 39، تیر 1399، صفحه 15-28
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی

9.

بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 7، شماره 25، دی 1395، صفحه 97-112
میر ناصر میر باقری هیر؛ سیامک شکوهی فرد

10.

بررسی رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (کاربردی از رهیافت ARDL)

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 110-93
رضا قادری مقدم؛ بیژن باصری؛ نعمت اله فلیحی؛ غلامرضا عباسی

11.

بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 62-37
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی

12.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین

دوره 12، شماره 45، دی 1400، صفحه 94-75
الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد

13.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 40-25
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده

14.

بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1401، صفحه 122-107
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده

15.

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 54-37
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری

16.

تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8

دوره 3، شماره 12، آبان 1392، صفحه 38-21
کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور

17.

تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

دوره 3، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 26-9
زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو

18.

تجزیه و تحلیل اثرتکانه ناشی ازتوسعه بازارهای مالی و مخارج سلامت بر بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، تیر 1397، صفحه 73-88
پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی؛ داوود فرهادی سرتنگی

19.

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990)

دوره 3، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 92-73
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی

20.

تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 81-94
زهرا دهقان شبانی

21.

رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 76-55
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد

22.

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

دوره 4، شماره 16، آبان 1393، صفحه 88-73
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی

23.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 84-71
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار

24.

مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 56-37
آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت

25.

نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 113-126
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب