1.

بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 11-24
شعله خداداد کاشی؛ محمود گودرزی

2.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

3.

بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 14-22
سردار محمدی

4.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 111-122
رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ لیلا آسایش

5.

رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 51-58
رسول نظری؛ مجید طحانی

6.

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

7.

طراحی الگوی ساختاری تفسیری پیشایندهای رهبری توانمندساز در سازمان های ورزشی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 143-157
حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی

8.

طراحی مدل شبیه سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 15-28
حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی

9.

مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 65-76
سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب