1.

بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 31-42
سعید مخلصی؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

2.

بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 59-63
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

3.

نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 49-54
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

4.

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 48-55
محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا

5.

نقش مطبوعات دورۀ قاجار در ارتقای جایگاه خلیج‌ فارس به عضو رئیسه در پیکرة ایران (با تأکید بر روزنامه‌های حبل‎المتین، حکمت، چهره‌نما و جنوب)

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 195-214
عباس رضایی؛ قباد منصوربخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب