1.

ارزیابی اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تقاضای آن: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 6، شماره 21، آذر 1401، صفحه 83-101
فرناز فروتن؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری

2.

ارزیابی تاثیر تنظیم قیمتی بازار انرژی بر میزان تقاضای انرژی: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 3، شماره 9، آذر 1398، صفحه 19-38
فرناز فروتن؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب