1.

تاثیر قاعده مقابله با خسارت بر ماهیت تنبیهی یا جبران خسارت بودن شرط وجه التزام در نظام حقوقی ایران و آمریکا و فقه امامیه

دوره 12، 2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)، بهمن 1402
مجید عزیزیانی

2.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه‌پذیری خسارات زیست‌محیطی

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402- پیاپی 23)، شهریور 1402، صفحه 75-84
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی

3.

تعهدات قراردادی و شیوه های جبران نقض در معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 11-24
سید مرتضی شهیدی؛ ابراهیم عبدی پور فرد

4.

حمایت از حقوق محیط زیست در پرتو قواعد فقهی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 40-55
علیرضا امام دادی؛ مهدی ثقفی

5.

مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-138
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی

6.

نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 79-94
حمید ابهری؛ حسین کاویار

7.

نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی

دوره 12، شماره 2، مهر 1402، صفحه 51-62
مهدی یوسفی صادقلو؛ زهرا منتظری؛ آتنا نوری

8.

واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 91-102
رضا نیک خواه سرنقی؛ صالح نوری؛ محمد حسن جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب