1.

تحلیل اسامی مدارس لرستان در عصر پهلوی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 253-276
جهانگیر خسروی شکیب؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب