1.

بررسی خواص الاستیک، مکانیکی، الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب نیم هویسلر NbBiCs به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-64
حامد رضازاده

2.

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Ti2ScGeبا استفاده از نظریه تابعی چگالی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 49-56
فاطمه کرمی؛ سارا محمدی بیلانکوهی؛ حسین غفوریان

3.

بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژهای هویسلر Ir2VZ (Z=Si, Ge, Sn) در دو ساختار فرضی XA و L21: محاسبات اصول اولیه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-16
احمد اسدی محمد آبادی؛ سید مهدی بیضایی

4.

بررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 81-88
فاطمه کرمی

5.

تولید جریان قطبش اسپینی توسط نور قطبیده در گرافین بدون بایاس

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 45-52
سیمین مهنیا؛ آرش فیروزنیا

6.

خواص ترابرد اسپینی در نانوساختارهای نامتجانس مولکولی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 49-56
سیدحسین باقری؛ علی اصغر شکری؛ نادیا سلامی

7.

مطالعه خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر معکوس Ti2ScX (X=Si,Sn): رهیافت نظریه تابعی چگالی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-118
فاطمه کرمی؛ احمد اسدی محمدآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب