1.

آسیب‌شناسی کودکان کار در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

دوره 1، شماره 4، آذر 1392، صفحه 92-111
مجید پویان؛ الهام صفی جهانشاهی

2.

بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 7، شماره 25، دی 1395، صفحه 97-112
میر ناصر میر باقری هیر؛ سیامک شکوهی فرد

3.

بررسی رابطه علّیت فضایی بین مهاجرت، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان‌های ایران

دوره 11، شماره 43، تیر 1400، صفحه 102-83
الهام نوبهار؛ فهمیده قربانی

4.

تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

دوره 10، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 60-45
شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

5.

تاثیر فقر بر فساد در کشور‌های منا (کاربرد الگوی سلسله‌مراتبی بیزین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی

6.

تحلیلی بر عوامل پیش برنده فقر مسکن در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 51-66
افشین بهمنی؛ حامد قادرمرزی

7.

تحلیل فضایی مهاجرت داخلی با تأکید بر عوامل اقتصادی و محیطی در استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402
یگانه موسوی جهرمی؛ جهانگیر بیابانی؛ الناز ارزاقی

8.

تحلیل نظری الگوی تعادل عمومی اسلامی بازار سرمایه و ارتباط آن با فقر

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 17-32
مجید بابایی

9.

حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 11-28
شهرام یوسفی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب