1.

ارتباط هوش بازاریابی و سواد ارتباطی با برند سازی شخصی در مربیان باشگاه‌های بدنسازی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402
محبوبه روزبهانی؛ فاتح فرازیانی؛ رزا شاهرخی فر

2.

تاثیر ابراز وجود بر سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی: اثر میانجی گری دلبستگی اجتنابی در زمینه ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402
قربان یعقوبی؛ کاظم چراغ بیرجندی

3.

چارچوب مفهومی کاربرد فناوری نوین در رسانه ها (مطالعه موردی هوش مصنوعی در مطبوعات ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402
امیرمحمد سلطانپور؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

4.

طراحی الگوی بازاریابی الکترونیکی مبتنی برهوش مصنوعی در صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402
شفق ابوالقاسمی آتانی؛ میثم رحیمی زاده؛ امیرحسین منظمی

5.

نقش سیاق در تحلیل معنایی سور اذائیه اخروی با تاکید بر قرائن پیوسته لفظی (با محوریت تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402
نیلوفر حسینی ترکانی؛ ،سیده فاطمه هاشمی؛ احمدرضا غایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب