1.

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 101-109
طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی

2.

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه باورهای انگیزشی با آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 2، شماره 3، دی 1401، صفحه 1-12
مریم پارسائیان؛ اشرف غلامی زاده

3.

مدل‌‌یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت‌شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 2، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 43-68
صمد عابدی؛ بهمن سعیدی پور؛ مهران فرج الهی؛ محمدحسن صیف

4.

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 7-22
نصیبه پوراصغر؛ علیرضا کیامنش؛ محمدرضا سرمدی

5.

مقایسه باورهای انگیزشی فرزندان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

دوره 2، شماره 6، آبان 1393، صفحه 29-40
منا قریشی؛ سیامک سامانی

6.

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 42-54
سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب