1.

ارائه مدل عِلّی پیش‌بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام‌نور استان فارس)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 55-68
احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ سعید طالبی

2.

ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی (موردی از دانشجویان دوره های مجازی)

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 9-26
احمد رستگار

3.

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-74
کریم سواری؛ محمد اورکی؛ رقیه گنجی

4.

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-1
هادی تقی زاده؛ حمدا… منظری توکلی؛ حسین کارشکی؛ نوشیروان خضری مقدم

5.

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 87-99
رضا قربان جهرمی؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ محمد خدایاری فرد

6.

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 23-34
حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

7.

رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 9-17
نرگس خاتون ذبیحی حصاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی

8.

مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری راهبردهای شناختی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 103-122
حجت مهدوی راد؛ ولی الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

9.

مدل عِلّی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‎های تحصیلی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 9-18
حسین زارع

10.

مدل علّی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 81-91
احمد رستگار

11.

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 42-54
سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی

12.

نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد

دوره 2، شماره 6، آبان 1393، صفحه 41-58
هادی تقی زاده؛ محمد سعید عبدخدایی؛ حسین کارشکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب