1.

ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازدهی سهام شرکتهای صنعتی در فرایند خصوصی سازی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 39-48
محمد زاغیان

2.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان‌های کشور با استفاده از الگوی BCC( تحلیل پوششی داده ها)

دوره 10، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 77-92
سیدکریم سلطانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

3.

استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 182-145
محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

4.

اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران در راستای تنظیم اقتصادی بازار برق ایران

دوره 2، شماره 6، دی 1397، صفحه 49-70
محمد اوشنی

5.

بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک‌ها در ایران

دوره 6، شماره 19، خرداد 1401، صفحه 1-16
کوثر نبوی نژاد؛ باقر درویشی

6.

بهبود توان هرست به‌منظور ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکت ها در بازارهای فراکتالی

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 109-128
مهرزاد علیجانی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

7.

رتبه بندی کارایی صنایع منتخب فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روش تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی

دوره 4، شماره 14، دی 1399، صفحه 11-26
سکینه اوجی مهر؛ افشین منتخب؛ علی حسین صمدی

8.

سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی ایران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، تیر 1393، صفحه 7-24
حسن دانائی‌فرد؛ حمیدرضا هراتی

9.

طراحی مدلی برای حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 81-96
مهسا قاسمی؛ رضوان حجازی؛ آزاده مداحی

10.

کارایی در بانکداری اسلامی: تحلیل تجربی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 33-42
محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ محمد علی احسانی؛ سعید حلاجیان

11.

کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره MCDMجهت تعیین عوامل موثر بر بهره‌وری کل بخش آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 4، تیر 1397، صفحه 29-44
خسرو علی نژاد؛ رحیم دباغ

12.

مدل‌سازی تفاوت استفاده از ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت بر کارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریت با استفاده از معادلات ساختاری و انتخاب بهترین مسیر تأثیرگذاری

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 67-80
اصغر عزیزی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی

13.

موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-19
اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب