1.

آیرونی و کنایه های طنزآمیز در رمان پرندۀ من نوشتۀ فریبا وفی

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 86-77
سوری صادقی لیمنجوبی؛ دره دادجوی توکلی

2.

تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 102-87
کامیار صیدی؛ حسن سلطانی کوهبنانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب