1.

تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 135-146
علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی

2.

رویکرد قوم نگارانه به پیشایندها در فرایند مربیگری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تیر 1398، صفحه 106-124
سید عباس مرادی شیرازی؛ مرجان فیاضی؛ علی حیدری؛ محمدعلی بابایی زکلیکی

3.

شناسایی پیامدهای رفتار مربیگری مدیران از منظر کارکنان شهرداری شهر قم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 41-56
زلفا حق گویان؛ علی درخشان مهر؛ مریم مشایخی

4.

طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 79-90
مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب