1.

ارزیابی شاخص های مؤثر در برنامه‌ریزی پارک‌های منطقه‌ای در شهر تبریز

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 93-112
احمد حامی؛ سعدی فرجی؛ فرزین امامی

2.

ارزیابی و رتبه بندی رسانه‌های ورزشی از زوایه دید دانشجویان بر اساس روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 4، شماره 1، آذر 1395، صفحه 39-49
محمد ثابت مطلق؛ مجتبی آقایی

3.

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 51-60
حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

4.

بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی

دوره 4، شماره 1، آذر 1395، صفحه 11-20
حسین عیدی؛ اکرم قبادی یگانه؛ فرهاد نظری

5.

بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 44-58
مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده

6.

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 57-70
شهرزاد شنجری؛ فوزیه رفعتی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار

7.

بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 88-102
سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم

8.

بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 49-61
رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی

9.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه همدلی خود

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 173-182
داود معنوی پور؛ پونه شهابی؛ علی رضا پیرخائفی

10.

بررسی و مقایسه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 5، مکرر اول شماره 20، دی 1394، صفحه 80-69
یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی

11.

بررسی و مقایسه توسعه‌یافتگی مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 82-71
یاسر فیض آبادی؛ فاطمه ملکی

12.

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 223-183
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی

13.

تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 185-198
حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی‌پور

14.

تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-73
رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حسین خنیفر؛ حسن زارعی متین

15.

تحلیل عاملی قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر پایه مدیریت دانش فردی پژوهش موردی:کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1401، صفحه 1-16
صفیه طهماسبی لیمونی

16.

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 11-24
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی

17.

تحلیل فضایی کیفیت مسکن در شهر ارومیه با استفاده از روشHOT SPOT

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-117
شهریور روستایی؛ شیوا علیزاده

18.

تعیین‌کننده‌های پایداری کشت گلخانه‌ای با تأکید بر عوامل آموزشی در جنوب استان کرمان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-174
امید شریفی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ سید محمود حسینی

19.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی موانع کارآفرینی در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 48-61
غلامرضا حیدری؛ شهناز خادمی زاده؛ مرضیه سقائی طلب

20.

شناسایی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در زمینه عوامل مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 43-62
یحیی صافی سیس؛ احمد رضوانفر

21.

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-53
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی

22.

هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 41-56
شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمی

23.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه آن با مدت‌زمان ازدواج در بین زوجین

دوره 8، شماره 31، آذر 1398، صفحه 23-36
صدیقه حیدری؛ پروین اسفندیاری نژاد؛ مجید برزگر؛ مهرناز آزادیکتاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب