1.

ارائه چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: پژوهشی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-96
امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ رمضان کریمی؛ محمد باقر آرایش

2.

بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-109
صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی سازمان‌های ورزشی استان همدان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1401
مسعود سلگی؛ نازنین راسخ؛ کیوان شعبانی مقدم

4.

تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-29
احمدرضا ظهرابی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ حسین عبدالملکی

5.

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-160
رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

6.

رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاری با MACTOR

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 29-49
جواد شهولی کوه شوری؛ مینا مستحفظیان؛ الهام مشکل گشا؛ محمدحسن فردوسی

7.

شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-32
فاطمه رضاپور؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن؛ عباس نقی زاده باقی

8.

طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-42
محمد عبیس کرنفل المعموری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ علی عطیه دخیل؛ رسول نظری

9.

طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 93-106
اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی

10.

طراحی مدل جامع برای مدیریت رفتار منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در سازمان‌های ورزشی استان لرستان

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 11-31
سعید علی سرلک؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان

11.

گفتمان کاوی مدیریت تغییر در سازمان‌های ورزشی بر اساس رویکرد رهبری انطباقی در دوران پسا کرونا

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 41-54
مژگان خدامرادپور؛ مهرداد محرم زاده؛ مظفر یکتایار

12.

نقش میانجی رهبری اشتراکی بر رابطه بین انواع ظرفیت سازمانی با نوآوری فنی و اداری در سازمان‌های ورزشی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 97-108
ماهرخ مدیری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب