1.

اثرات برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران

دوره 7، شماره 25، دی 1395، صفحه 17-36
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ صلاح الدین منوچهری

2.

اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 83-96
مجاهد باباپور؛ عیسی علی او؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی

3.

اثر فناوری‌ و نوآوری سبز بر تولید زباله‌های الکترونیکی در کشورهای منتخب OECD

دوره 7، شماره 24، مرداد 1402، صفحه 69-82
سعید راسخی؛ سید حمید خدام‌الحسینی

4.

ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 106-93
محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری

5.

بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی در استان‌های کشور

دوره 8، شماره 30، فروردین 1397، صفحه 145-166
خالد احمدزاده؛ شعله نصری

6.

بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 38-29
محمد رضا نصیری‌نژاد؛ حسین استادی؛ امیر هرتمنی

7.

بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 17-38
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 46-29
جواد هراتی؛ مهدی بهراد امین؛ ساناز گهرازه

9.

بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

دوره 5، شماره 20، مهر 1394، صفحه 119-109
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی

10.

تأثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته: رویکرد پانل GMM

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 35-48
ابوالفضل شاه آبادی؛ مرضیه صالحی

11.

تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

دوره 5، شماره 20، مهر 1394، صفحه 108-99
بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ رباب محمدی خانقاهی

12.

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 223-183
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی

13.

سنجش اثرات سهم بازاری و تعداد شعب بر سودآوری بانک‌ها

دوره 2، شماره 6، دی 1397، صفحه 105-118
مهدی زینالی؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد

14.

مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط‌زیستی

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 9-22
علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب