1.

بررسی علل کوچ طایفه رشوند به قزوین و پیامدهای آن در عصر صفویه

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 153-176
مریم بخشی؛ باقرعلی عادل فر؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ حسین آبادیان

2.

تعامل و تقابل ایلات اردلان و زنگنه در دوره صفویه

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 91-102
عبدالهادی خادمیانی؛ محبوب مهدویان؛ امیر عبدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب