1.

ارائه مدل زیست‌پذیری کلانشهر مشهد با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری ISM

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 11-28
محمد اجزا شکوهی؛ سعدی محمدی؛ الهام داوری؛ چنور محمدی؛ مجید اکبری

2.

مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 395-420
امیرحسین باوفا؛ مهدی مرادی؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر؛ فاطمه صراف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب