1.

تحلیل عوامل ناکامی امیر مسعود سربداری در لشکرکشی به مازندران بر اساس نظریات جنگی سون‌ تزو

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 117-130
یعقوب تابش

2.

تشکیلات اداری سربداران

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 56-73

3.

سیاست ها و راهکارهای آل‌کرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 29-44
قاسم قریب؛ جواد عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب