1.

اوضاع اجتماعی آذربایجان براساس اسناد نقشبندیه در سال¬های 1298-1297 ق

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 74-88

2.

"بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان"

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 137-152
فریده فرهمندزاده؛ علی بیگدلی؛ محمدرضا نصیری

3.

پناهندگان فرقه دمکرات آذربایجان در اتحاد جماهیر شوروی

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 41-52
علی درازی؛ علیرضا علی صوفی؛ نظام علی دهنوی

4.

حکومت اشعث بن قیس در آذربایجان(25-36ق)

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 27-40
جعفر آقازاده

5.

ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 47-63
عاطفه غفوری؛ محمدعلی رنجبر

6.

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تاریخ‌نگاری محلی آذربایجان از شکل‌گیری تا پایان عصر مظفری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 111-122
محمد رضایی

7.

وضعیت اقتصادی و تجاری آذربایجان در قرن چهارم‌ هجری

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 11-32
پریسا قربان نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب