1.

اوضاع اجتماعی آذربایجان براساس اسناد نقشبندیه در سال¬های 1298-1297 ق

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 74-88

2.

اوضاع سیاسی کرمانشاه مقارن جنبش مشروطیت در ایران (1324-1327ق)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 207-230
جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی

3.

بررسی تاثیرسیاست‌های نوسازی رضا شاه برایلات و عشایر لرستان

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 52-66
ثریا شهسواری؛ سعید نجار

4.

بررسی علل و پیامدهای سرکوب کردهای برادوست و فتح قلعه دم دم در دوران حکومت شاه عباس اول صفوی

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 19-28
حسن زندیه؛ آرش قنبری

5.

بررسی وضعیّت ایلات فارس در زمان رضاشاه

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 129-143
ظریفه کاظمی

6.

چرایی استقرار و استمرار سکونت ایل قاجار در کرانه‌های رود گرگان (907-1209ق / 1502-1794م)

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 125-136
محمدرضا عسکرانی

7.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب