1.

ایل کلهر و قدرت‌های حاکم از دورة صفویه تا پایان حاکمیت محمدشاه قاجار

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 79-94
منیژه کرمی؛ مهری ادریسی؛ نظامعلی دهنوی؛ صالح امین پور

2.

اوضاع اقتصادی و تجاری قزوین عصر صفوی (در دورة پس از پایتختی)

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 93-106
باقرعلی عادلفر؛ زهرا علی محمدی

3.

بررسی شناخت مفاهیم هنر معماری اصفهان در سفرنامه‌های عصر صفوی و چگونگی انتقال آنها به اروپا؛ مطالعه موردی سفرنامه‌های دلاواله، تاورنیه، شاردن، سانسون

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 29-40
حمید حاجیان پور؛ رقیه جوادی

4.

بررسی نقش بوداق سلطان موکری(1017-1111ق/1608-1699م) در تاریخ ولایت موکری در دوره پایانی صفویه

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 175-204
سیامند خلیلی*؛ عثمان یوسفی

5.

بررسی نقش و جایگاه ایل لشنی در تحوّلات ایالت فارس از اواخر صفویه تا پایان قاجاریه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 191-206
مجتبی جوکار؛ رضا معینی رودبالی

6.

پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 144-161
عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی

7.

تاریخ هجده‌ساله‌ی‌‌‌‌ تبریز (نگاهی به وضعیت تبریز جدا شده از ایران: 27 رمضان 993 تا 18 جمادی‌الاول 1012ق.)

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 29-40
محمدعلی پرغو؛ ولی دین پرست؛ علیرضا کریمی؛ خلیل محمدی

8.

تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 137-165
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

9.

تحلیل دلایل روابط شاه تهماسب و شاه عباس اول با حکومتهای محلی گیلان

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 27-37
عباس پناهی؛ انوش مرادی

10.

تحلیل نقش سیاسی ـ نظامی کهگیلویه در دورة صفوی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 77-92
محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی

11.

تعامل و تقابل ایلات اردلان و زنگنه در دوره صفویه

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 91-102
عبدالهادی خادمیانی؛ محبوب مهدویان؛ امیر عبدالهی

12.

جایگاه و کارکرد خاندان زیاداوغلی قاجار در تحولات قفقاز در دوره شاه طهماسب اول صفوی (با تأکید بر نقش شاهوردی‌سلطان زیاداوغلی قاجار)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 17-30
فاطمه جعفرنیا؛ محمد عزیزنژاد؛ رمضان بیدار

13.

رسمی شدن تشیع در خراسان عصر صفوی

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 105-113

14.

رویکرد مورخین دورة صفوی دربارة آخرین حاکم کیایی گیلان

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 181-194
قربانعلی کنارودی؛ سهیلا نعیمی

15.

روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق)

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 129-146

16.

ظهور و سقوط خاندان محلی آل روزافزون در مازندران

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 135-152
قربانعلی کنارودی

17.

مواضعِ رتوریکی در تاریخ‌نگاریِ عصرِ صفوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 166-155
حمزه کفاش؛ محمود فتوحی

18.

نقش سادات سیفی قزوین در حکومت صفویه و دربار تیموریان هند

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 68-83
جمشید نوروزی؛ محمد عباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب