1.

بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، اسفند 1398، صفحه 25-40
عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ سیده زهرا میرتقی

2.

بهداشت عمومی در بوشهر: مطالعه موردی آب آشامیدنی و مشکلات آن در دورة قاجار و پهلوی

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 231-246
خدیجه حسین زاده؛ منیژه صدری؛ سیمین فصیحی؛ منیره کاظمی راشد

3.

جایگاه و کارکرد بازرگانان بوشهر در جنبش جنوب ایران

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 129-154
حسین هژبریان؛ سید صاحب برزین

4.

روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق)

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 129-146

5.

عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه در خلیج‌فارس و بندر بوشهر طی سال‌های قبل از جنگ جهانی اول (1297-1331ق)

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 123-142
علی شهوند؛ مهدی اسدی

6.

وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی اول؛ نقض بی طرفی ایران و شکل گیری مقاومت های مردمی

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 193-207
عبدالرسول خیراندیش؛ سکینه ذاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب