1.

پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 127-142
تیمور قاسمی؛ اصغر فروغی ابری؛ فریدون الهیاری

2.

تأثیر جنگ جهانی دوم در بروز بحران نان و غلات در زنجان (1320-1322)

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 247-266
شوکت افشاری؛ ابوالفضل رضوی

3.

علل و عوامل قحطی¬های فارس در فاصله سال¬های 1324_1293ش/1945_1914م

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 147-158


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب