1.

بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی در استان فارس (مطالعه موردی؛ روستای قلات)

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 129-144
سید صاحب برزین؛ علی‌رضا علی صوفی

2.

بررسی تأثیر فراز‌ و ‌فرود قدرت خان‌های بختیاری در تحولات سیاسی و اجتماعی ایالت فارس (1327-1331ق)

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 177-196
مسعود شفیعی سروستانی؛ محمدرضا علم

3.

بررسی نقش هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در کشاورزیِ استان فارس (1330-1336ش)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 255-272
سلیمان حیدری

4.

بررسی وضعیّت ایلات فارس در زمان رضاشاه

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 129-143
ظریفه کاظمی

5.

بررسی وضعیت عمده‌‌مالکی و خرده‌‌مالکی و انواع بهره مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 15-28
زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا

6.

پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 127-142
تیمور قاسمی؛ اصغر فروغی ابری؛ فریدون الهیاری

7.

تحلیلی بر چند وقف‌نامه‌ از جانی خان قشقایی و فرزندانش

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 83-96
بابک زیلاب پور

8.

تعاملات و تقابلات صولت‌الدوله قشقایی و ژاندارمری فارس در آستانه و نخستین سال‌های جنگ جهانی اول (1229-1334ق/1911-1916م)

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 80-94
محمد مهدی مرادی خلج؛ مصطفی نامداری منفرد

9.

رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 71-78
شیرین زردشتیان؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ کامران عیدی پور؛ نوشین کرد؛ معصومه بخیت

10.

سیاست های انگلیس و آلمان در فارس در طی جنگ جهانی اول

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 71-79
عبدالله عطایی؛ داوود نوری

11.

شورش‌های فارس در دورة نادرشاه: زمینه‌ها، بسترها و پیامدها

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 93-108
احمد بازماندگان خمیری

12.

علل و عوامل قحطی¬های فارس در فاصله سال¬های 1324_1293ش/1945_1914م

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 147-158

13.

کانون های زردشتی فارس و سرانجام آنها در آغاز سدة پنجم هجری

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 25-46
حمیدرضا دالوند

14.

معرفی طریقت شمسیه، در گرمسیرات ایالت فارس، از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری قمری، با تأکید بر تذکره‌های نویافته

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 95-114
محمد باقر وثوقی؛ یونس صادقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب