1.

اوضاع سیاسی و اقتصادی ولایت گروس در دوره قاجار

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 159-174

2.

برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 123-136
فاطمه فریدی مجید

3.

نقش علی‌رضا خان گروسی در همراهی و تقابل با حکومت مشروطه

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 27-46
محمد مریوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب