1.

اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 12، شماره 47، آذر 1402، صفحه 19-32
مائده اسدالله نجفی؛ بتول امین جعفری؛ مهدی مروی

2.

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و باور به جهان عادل در بیماران مبتلا به سرطان سینه

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 155-170
هیوا محمودی؛ زهرا کربلایی باقری

3.

اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 152-168
سجاد علی قنواتی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

4.

اثربخشی یک مدل مداخله مبتنی بر دلبستگی مادر- کودک بر شاخص های سلامت مادران کودکان مبتلا به بیماری مزمن

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 42-57
فاطمه دهقانی آرانی؛ محمد علی بشارت

5.

اثربخشی گروه‌درمانی شناختی بر امید به زندگی و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 7-23
سمیه گراوندی؛ کاظم گرام؛ اکرم مظلومی؛ الهام مظلومی

6.

اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 61-69
علیرضا پیرخائفی؛ فاطمه صالحی

7.

بررسی بیان ‏RNAهای غیرکدکننده بلند ‏ژن‌های ‏GAS5‎، ‏NEAT1‎‏ و ‏SRA‏ در بیماران ‏مبتلایان به سرطان سینه و افراد سالم

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 11-19
شهریار سعیدیان؛ زهرا بقایی فر؛ زیور پروانک؛ مختار فتحی

8.

رابطه بین شیوه‌های مقابله با استرس و ابراز وجود با استرس ادراک شده زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه

دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 33-47
مرتضی ترخان

9.

رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 5-17
بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علیمحمدی؛ بیژن خراسانی

10.

رضامندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه در طی دوره درمان‌های تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه‌ای

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 1-12
بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ بیژن خراسانی؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علی محمدی

11.

مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 6، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 63-82
ساناز الهی نژاد؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی

12.

مقایسه انتظار از نتیجه درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراک شده بر اساس میزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 70-83
سیده سامرا حسینی؛ جابر داوودی؛ مجتبی حبیبی؛ ریچارد فیلدینگ

13.

مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 5-20
خدیجه سلمانی؛ ساناز سادات نعمت اله زاده ماهانی؛ سارا شهبازی؛ زهره استوار؛ لیلا گنجی

14.

مقایسه سرسختی سلامت و امید به زندگی در بیماران مبتلا به دیابت و سرطان سینه

دوره 8، شماره 31، آذر 1398، صفحه 155-168
مژگان سپاه منصور؛ مونا کاتبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب