1.

اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 46-35
ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی

2.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های پولی و سیاست‌های سمت عرضه بر تولید بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 80-59
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نسیم ایرانمنش

3.

تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 24-13
زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان

4.

تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 24-13
زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان

5.

تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پول‌گرایان

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 105-79
محمد لشکری

6.

تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR)

دوره 9، شماره 35، تیر 1398، صفحه 79-102
رضا شاکری بستان آباد؛ زهرا جلیلی؛ محسن صالحی کمرودی

7.

تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد سیستم معادلات همزمان)

دوره 13، شماره 52، مهر 1402
مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری

8.

تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 57-78
سید عباس حسینی غفار؛ رسول بخشی دستجردی؛ مجید صامتی؛ هوشنگ شجری

9.

مکانیسم انتقال غیرخطی سیاست پولی در بخش صنعت: رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)

دوره 6، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 65-88
حجت حسین زاده؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت

10.

نااطمینانی تورم و بخش حقیقی؛ شواهدی جدید از یک کشور صادر کننده نفت بر پایه تحلیل در حوزه زمان - فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402
صالح طاهری بازخانه

11.

نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 113-124
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب