1.

ارزیابی ﺗﺄثیر عناصر عملکردی و رفتاری براندازه رقابت درصنایع بهداشتی وآرایشی ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 65-75
رضا یوسفی حاجی اباد

2.

ارزیابی اثرمتقابل عناصر بازار در صنعت بانکداری ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 7-22
محمدرضا حاجیان؛ حمیده بصیرت پور

3.

ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران

دوره 4، شماره 13، مهر 1399، صفحه 11-26
محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ حسین ابراهیمی

4.

ارزیابی ساختار بازار صنایع غذایی و آشامیدنی: رویکرد پارامتریک و غیر‎‎پارامتریک

دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 53-64
سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحقی گرجی؛ سمیه شاطری

5.

بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 45-56
رضا یوسفی حاجی اباد

6.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 57-66
رضا نظری؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی

7.

سنجش ناپارامتریک ساختار بازار و مزیت‌نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری

دوره 5، شماره 16، شهریور 1400، صفحه 35-46
عرفانه راسخ جهرمی؛ سمانه نورانی آزاد

8.

قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران و عوامل موثر برآن

دوره 4، شماره 12، تیر 1399، صفحه 25-34
رضا یوسفی حاجی اباد؛ علیرضا اقبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب