1.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 153-170
سروه محمدزاده؛ مسیب یارمحمدی واصل

2.

بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-17
حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر

3.

پیش بینی مسئولیت پذیری براساس سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار در پرستاران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-30
علی مصطفائی

4.

رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 123-134
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب