1.

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال‌کاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی شهر همدان)

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 99-110
زهرا کریمی؛ رضا اندام

2.

بررسی رابطه میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان (مطالعه موردی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 111-124
رضا رسولی

3.

پایش نقش عدالت سازمانی بدر بهره‌وری کارکنان شعب بانک تجارت

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، آبان 1399، صفحه 159-168
افسانه صادقی؛ اسماعیل عمران زاده

4.

تحلیل شکاف (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب) عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 25-39
علی همتی عفیف؛ احمد محمودی؛ سلمان علوی؛ منوچهر دژآهنگ

5.

جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران

دوره 12، 2 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)، بهمن 1402، صفحه 1-12
احمد یوسف زاده

6.

حقوق قرارداد و عدالت توزیعی

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 99-116
جلال سلطان احمدی

7.

رابطۀ بین عدالت سازمانی با اثر بخشی کارشناس مسؤولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 39-54
فضل احمد کهندلان؛ جعفر خوشبختی

8.

نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی‌جویانه

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 73-86
محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا واثقی؛ محمد رضا مصاحبی؛ زهره اسماعیلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب