1.

ارزیابی تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی ‫مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 53-64
مهدی فاضلی؛ عزیز گرد؛ کاوه پرندین

2.

اندازه گیری کشش شاخص های فقر نسبت به تغییر قیمت گروه های غذایی،مورد ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 20-26
محمدرضا پورقربان

3.

آینده پژوهی نظام مالیاتی در ایران: از منظر فرهنگی- اجتماعی

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 97-114
عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد

4.

بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 88-67
سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد

5.

بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 38-29
محمد رضا نصیری‌نژاد؛ حسین استادی؛ امیر هرتمنی

6.

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-36
مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان

7.

بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 25-36
جواد کرمخانی؛ اکبر ویسمرادی؛ زهرا علی مدد

8.

تأثیر مالیات بر بهره‌وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1394-1390)

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 134-123
سمانه طالعی اردکانی

9.

تعیین یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در راستای سیاست کاهش آلودگی هوا با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 46-33
فاطمه نعمت اللهی؛ احمد صدرایی جواهری؛ علی حسین صمدی؛ روح اله شهنازی

10.

طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 9-30
امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی

11.

موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 123-136
کشواد سیاهپور

12.

واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 69-90
تکتم یارمحمدی؛ فریبرز ویسی قلعه گلینهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب