1.

اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 51-64
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور

2.

بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 23-32
محمدرسول خدادادی؛ مریم فریدفتحی؛ سارا معصوم زاده

3.

بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

دوره 8، شماره 31، تیر 1397، صفحه 61-78
محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده

4.

منحنی جی دو جانبه میان ایران و شرکای منتخب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-50
سعید راسخی؛ عبدا... رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب