1.

تحلیل تباین کیفیت محیط مسکونی محلات شهری بر اساس مؤلفه‌های زیست‌محیطی(مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 111-126
رستم صابری فر

2.

مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31)، تیر 1402، صفحه 37-50
زهرا کرمی؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب