1.

استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 15-28
فاطمه فریدی مجید؛ جواد هروی؛ محمد بهرامزاده

2.

واکاوی صید و فروش مروارید در خلیج فارس با تکیه بر متون جغرافیایی قرون سوم تا هشتم هجری

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 53-72
محبوبه شرفی؛ مهدی علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب