1.

واکاوی صید و فروش مروارید در خلیج فارس با تکیه بر متون جغرافیایی قرون سوم تا هشتم هجری

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 53-72
محبوبه شرفی؛ مهدی علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب