1.

اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی)

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 62-39
هدی زبیری؛ زهرا کریمی‌موغاری

2.

اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 28-11
زهرا‌میلا علمی؛ خیزران روستائی‌شلمانی

3.

انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 39-54
خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی

4.

بررسی تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر توسعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 141-156
مژگان معلمی

5.

بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛ رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ

دوره 12، شماره 45، دی 1400، صفحه 140-131
مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ مرجان دامن کشیده؛ تیمور محمدی

6.

تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 157-182
زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا

7.

تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 148-95
دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی

8.

طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 69-84
فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی

9.

کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 206-183
الهام ذکائی علمداری؛ حسن خداویسی؛ فیروز فلاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب